VI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 17. 02. 2019.
9:00 1) Rez. Stolarczyk.
11:00 1) Dziękczynna w 193 rocz. zatwierdzenia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN
17:30 1) Za ++ rodziców Teodorę i Henryka Mirowskich.

PONIEDZIAŁEK – 18. 02. 2018.
17:30 1) Za + Stanisławę Romańską.

WTOREK – 19. 02. 2019.
17:30 1) Za ++ Jerzego Kuleszę i Jadwigę Żakowiec.

ŚRODA – 20. 02. 2019.
17:30 1) Za + Barbarę Bartochę w 3 rocz. śmierci.

CZWARTEK – 21. 02. 2019.
17:30 1) Rez. Filutowicz.

PIĄTEK – 22. 02. 2019.
Święto katedry św. Piotra Apostoła
17:30 1) Za + Janinę Sęk – int. od wnuka Danielę.

SOBOTA – 23. 02. 2019.
17:30 1) Za parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej naszej parafii.

VII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 24. 02. 2019.
9:00 1) Rez. Olejniczak.
11:00 1) Rez. Kowalska.
17:30 1) Rez. Bartłomiejczyk.

 

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.