Drodzy parafianie

i wszyscy nawiedzający naszą stronę.

 

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w niedługim czasie chcielibyśmy wzbogacić naszą stronę o krótkie rozważania – czymś w rodzaju „duchowych miniatur”, które, jak ufamy, okażą się pomocne nawiedzającym naszą stronę w nieustannym rozwijaniu swego życia duchowego. Na początek, w związku z trwającym w Kościele w Polsce duszpasterskim rokiem eucharystycznym, proponujemy coś w rodzaju „dekalogu eucharystycznego”, opracowanego na podstawie Listu apostolskiego św. Jana Pawła II Mane nobiscum Domine – Pozostań z nami, Panie!

 

Można powiedzieć, że Eucharystia jest dla wielu wciąż „ziemią nieznaną” i jako taka jak najbardziej zasługuje na to, aby wciąż „wypływać na jej głębię” tak, aby stawała się ona coraz bardziej naprawdę ośrodkiem i sercem całego naszego życia. Abyśmy nie tylko na Eucharystię (Mszę Św.) chodzili, ale Eucharystią coraz bardziej świadomie żyli. Tego sobie wzajemnie życzymy i ze swej strony zapraszamy do lektury i rozważania proponowanych zamyśleń.

 

Rozważania

Misjonarze Oblaci M.N.