VII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 16. 02. 2020.
9:00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i potrzebne dary dla rodziców.
11:00 1) Rez. Steglińska L.
17:30 1) Za ++ Jana i Krystynę Stolarczyków.

PONIEDZIAŁEK – 24. 02. 2020.
17:30 1) Za + Krzysztofa Zamojskiego – int. od chrześniaka Piotra z rodziną.
2) Za ++ Mirosława Bajkowskiego z racji imienin, Mariannę, Franciszka Torzewiczów.

WTOREK – 25. 02. 2020.
17:30 1) Za + Janinę Banasiak.

ŚRODA POPIELCOWA – 26. 02. 2020.
9:00 1) Za + Andrzeja Przygodzkiego
17:30 1) Za + Krzysztofa Zamojskiego – int. od wnucząt.
19:00 1) Za ++ rodziców Teodorę i Henryka Mirowskich w rocznice ich śmierci.

CZWARTEK – 27. 02. 2020.
17:30 1) Za + Czesława Kalińskiego – int. od uczestników pogrzebu.

PIĄTEK – 28. 02. 2020.
17:00 Droga krzyżowa
17:30 1) Za ++ Jerzego, Wiesława, Tadeusza, Aurelię Kuleszów, Jadwigę, Czesława, Franciszkę Żakowiec, Mariannę, Michała, Stanisława Borowskich.

SOBOTA – 29. 02. 2020.
17:30 1) Rez. Dratkowicz.

VII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 01. 03. 2020.
9:00 1) Za ++ Józefa, Aleksego, Mariannę Janiaków, Stanisławę, Ignacego Chylińskich.
11:00 1) Rez. Chylińska
17:30 1) Za ++ w czyśćcu cierpiących.

 

 

 

 

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.