V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29. 03. 2020 r.

• W związku z trwającą epidemią organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.
• Z tej racji prosimy, aby w liturgii brały udział osoby, które zamówiły intencje Mszy Świętej. Pozostałych wiernych zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii i nabożeństwach wielkopostnych transmitowanych przez środki masowego przekazu.
• Codziennie od godzin rannych nasza świątynia jest otwarta, co daje możliwość indywidualnej modlitwy. Od godz. 16:30 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie w tzw. kaplicy spowiedzi możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
• Msze św. odprawiamy codziennie o godz. 17:30, a w niedziele bez zmian: o 9:00, 11:00 i 17:30.
Zaplanowane odwiedziny chorych, na piątek 3.kwietnia zostają odwołane. Jeśli któryś z chorych potrzebuje odwiedzin z posługą sakramentalną proszę o kontakt telefoniczny: 797 892 962.