XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18. 10. 2020

9:00 1)     Za +Rafała Kmitę z okazji imienin

2)     Za ++ Mariannę, Zygmunta, Ludwika Stolarczyków.

11:00 1)     Dziękując za posługę organisty w naszej parafii, za Łukasza o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia.

2)     Rez. Talarek M.

17:30 1) W int. Doroty i Stanisława Koronów w 38 rocz. ślubu.
PONIEDZIAŁEK – 19. 10. 2020.
17:30 1) Z okazji Dnia Lekarza o zdrowie, siły i Boże błog. oraz opiekę Matki Najświętszej dla dr Teresy – int. od wdzięcznej pacjentki

 

WTOREK – 20. 10. 2020.
17:30 1) Imieninowa Ireny Szostakiewicz

 

ŚRODA – 21.10. 2020.
17:30 1) Rez. Gołek
CZWARTEK – 22. 10. 2020.

Wspomnienie św. Jana Pawła II

17:30 1) Za ++ Stanisławę i Józefa Fijałkowskich.

 

PIĄTEK – 23. 10. 2020.
17:30 1) Za ++ Jerzego, Wiesława, Tadeusza, Aurelię Kulesza, Jadwigę i Czesława Żakowiec oraz Mariannę, Michała i Stanisława Borowskich.

 

SOBOTA– 24. 10. 2020.
17:30 1) Rez. Borowska B.

XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 25. 10. 2020

9:00 1) Rez. Nowosińska
11:00 1) Rez. Stasiak B.
17:30 1) Rez. Jach

W  razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.