INTENCJE MSZALNE

22.11– 29.11.2020

 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

22. 11. 2020

9:00 1)  Za +Janinę Sęk, w 2 rocz. śmierci oraz Józefę, Jakuba, Andrzeja Sęk
11:00 1) Za parafian
17:30 1) Za + Marię Szymańską – Kowalską

 

PONIEDZIAŁEK – 23. 11. 2020.
17:30 1) Za +Tadeusza Chojnackiego – int. od uczestników pogrzebu

 

WTOREK – 24. 11. 2020.
17:30 1) Z okazji 70 – tych urodzin męża, o dary Ducha Świętego, wiarę, miłość, nadzieję i opiekę Matki Bożej Śnieżnej, Przyczyny naszej Radości

 

ŚRODA – 25. 11. 2020.
17:30 1) Za + Agnieszkę Marzec – int. od uczestników pogrzebu

 

CZWARTEK – 26. 11. 2020.
17:30 1) Za + Agnieszkę Kotasę – int. od uczestników pogrzebu

 

PIĄTEK – 27. 11. 2020.
17:30 1) Za ++ Jerzego, Wiesława, Tadeusza, Aurelię Kulesza, Jadwigę i Czesława Żakowiec, Mariannę, Michała i Stanisława Borowskich

 

SOBOTA– 28. 11. 2020.
17:30 1) Za + Andrzeja Krysińskiego z racji imienin

 

I NIEDZIELA ADWENTU – 29. 11. 2020
9:00 1) Za parafian
 11:00 1) Za + Helenę Torzewicz – int. od uczestników pogrzebu
17:30 1) Za + Dariusza Pakulskiego – int. od Iwony Zarzyckiej

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.