III NIEDZIELA WIELKANOCNA

18.04.2021

9.00 1) Za ++ Stevena Krikszenk oraz Teodorę i Henryka Mirowskich
11:00 1) Za + Józefa Sadok w 2 rocz. śmierci oraz Stanisławę, Andrzeja i Tadeusza Sadok
17:30 1) Za + Krystynę, Wiesława, Władysławę i Stanisława Woźniaków

 

PONIEDZIAŁEK – 19. 04. 2021
17.30 1) Za Parafian
2) Za ++ Wiesława, Aurelię, Tadeusza i Jerzego Kulesza, Jadwigę, Czesława i Franciszkę Żakowiec, Mariannę, Michała i Stanisława Borowskich

 

WTOREK – 20. 04. 2021
17.30 1) Za ++ Janinę w 39 rocz. śmierci i Tadeusza Kominiaków

 

ŚRODA – 21. 04. 2021
17.30 1) Rez. Dratkowicz

 

CZWARTEK – 22. 04. 2021
17.30 1) Za + Andrzeja Krysińskiego w 18 rocz. śmierci

2) Za ++ Elżbietę i Jerzego Radzińskich

 

PIĄTEK – 23. 04. 2021
17.30 Za ++ Jadwigę Marcinkowską, Stanisławę i Stanisława Czerwińskich oraz Janisława Pacholczyka

 

SOBOTA – 24. 04. 2021
17.30 1) Za ++ Kazimierę Szymańską w 11 rocz. śmierci oraz Jana Szymańskiego w 6 rocznicę śmierci

2) W int. Iwony Zarzyckiej z okazji 59 rocz. urodzin – int. od córki Eweliny Pakulskiej

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

 25. 04. 2021

   9.00 1) Rez. Kurowska D.
  11:00 1) Za ++ Jadwigę, Władysławę i Ludwika Cybulskich, Stanisławę i Ignacego Chylińskich
17:30 1) Za + Władysława Kuziołę

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.