NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

16.05.2021

9.00 1) Za ++ Danielę i Stanisława Stasiaków

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.16)

11:00 1) O nawrócenie grzeszników

2) Za ++ Kazimierę i Stanisława Biesiadów oraz Helenę i Stanisława Chylińskich

17.00

17.30

Nabożeństwo majowe

) Za ++ Mariannę i Walentego, Stanisława i Jana Steglińskich.

 

PONIEDZIAŁEK – 17. 05. 2021
17.00

17.30

Nabożeństwo majowe
1) W int. Apolonii z okazji 11 rocz. urodzin
2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.17)

 

WTOREK – 18. 05. 2021
17.00

17.30

Nabożeństwo majowe

1) Za ++ rodziców i teściów Halinę i Stanisława Pawlak oraz Otylię i Józefa Birlet

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.18)

 

ŚRODA – 19. 05. 2021
17.00

17.30

Nabożeństwo majowe

1) Za Parafian

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.19)

3) Za ++ Wiesława, Aurelię, Tadeusza i Jerzego Kulesza, Jadwigę, Czesława i Franciszkę Żakowiec, Mariannę, Michała i Stanisława Borowskich

 

CZWARTEK – 20. 05. 2021
17.00

17.30

Nabożeństwo majowe

1) Za ++ rodziców Beatę i Bogdana Kozik oraz babcię Kazimierę Pawlak

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.20)

 

PIĄTEK – 21. 05. 2021
17.00

17.30

Nabożeństwo majowe

1) Za Parafian

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.21)

 

SOBOTA – 22. 05. 2021
17.00

17.30

Nabożeństwo majowe

1) Rez. Chyliński

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.22)

 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
23. 05. 2021

   9.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
  11:00 1) Rez. Janiak

2) Za + Krzysztofa Krawczyka (greg.23)

17.00

17:30

Nabożeństwo majowe

1) Za ++ Janinę i Franciszka Kosior, synową Janinę oraz Wandę Rakowską

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.