NIEDZIELA
18. 07. 2021

9.00 1) Za ++ rodziców Martę i Józefa Grobelnych i za ++ sąsiadów Czesławę i Ryszarda
11:00 1) Rez. Szostek
17.30 1) Za Parafian
19.30 1) Za ++ Wiesława, Aurelię, Tadeusza i Jerzego Kulesza, Jadwigę, Czesława, Franciszkę, Żakowiec, Mariannę, Michała, Stanisława Borowskich

 

PONIEDZIAŁEK – 19. 07. 2021
17.30 1) Rez. Maj

 

WTOREK – 20. 07. 2021
17.30 1) Za + Jarosława Rucińskiego – int. od żony

 

ŚRODA – 21. 07. 2021
17.30 1) Za + Feliksa Misiewicza – int. od uczestników pogrzebu

 

CZWARTEK – 22. 07. 2021
17.30 1) Za + Bartłomieja Mazura – int. od siostry Katarzyny

 

PIĄTEK – 23. 07. 2021
17.30 1) Za Feliksa Misiewicza – int. od uczestników pogrzebu

 

SOBOTA – 24. 07. 2021
17.30 1) Rez. Stasiak

 

NIEDZIELA
25. 07. 2021

   9.00 1) Rez. Kurowska D.
  11:00 1) Rez. Golanowska
17:30 1) Za o. Krzysztofa Jezierskiego oraz za + Krzysztofa Krawczyka z okazji imienin – int. od Koła Misyjnego Dzieci i Młodzieży
  19.30 1) Rez. Pietrzak

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.