NIEDZIELA

16. 01. 2022

   9.00 1) Za + Rafała Kmitę w 5 rocz. śmierci
  11:00 1) Za + Bartłomieja Mazura w 1 rocz. śmierci
17:30 1) Za + Janusza Kopczyńskiego w 1 rocz. śmierci
PONIEDZIAŁEK

17. 01. 2022

17.30 1) Rez. Obrzydowska

 

WTOREK

18. 01. 2022

17.30 1) Za + Franciszka Bednarka w rocz. śmierci oraz ++ Bronisławę i Zofię

 

ŚRODA

19. 01. 2022

17.30 1) Za ++ Jadwigę, Czesława, Franciszkę Żakowiec, Jerzego, Tadeusza, Aurelię,Wiesława Kuleszę, Mariannę, Michała, Stanisława Borowskich

 

CZWARTEK

20. 01. 2022

17.30 1) Za + Henryka Mackiewicza z okazji 100 rocz. urodzin.

 

PIĄTEK

21. 01. 2022

17.30 1) Za ++ dziadków Kazimierę i Franciszka Pawlaków oraz Danutę i Wincentego Romańskich

 

SOBOTA

22. 01. 2022

17.30 1) Za ++ Zofię i Józefa Zalewskich, Józefa, Irenę Andrzeja Nikodemskich, Helenę i Stanisława Koligatów.

 

 NIEDZIELA

23. 01. 2022

   9.00 1) Za ++ Antoniego i Stanisława Krawel oraz ++ z rodzin Krawel i Kurowskich
  11:00 1) Za + Ryszarda Sadoka oraz ++ dziadków Mariannę i Józefa
17:30 1) Za ++ rodziców Irenę i Bronisława Kępa

W razie zauważenia jakiegoś błędu w imionach, nazwiskach, datach… proszę o kontakt przed odprawieniem Mszy św.