§  Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. od Grupy Adorującej

§  Za + Annę Jurczyńską

§  Za + Mirosława Łomińskiego i Czesława Kacprzak

§  Za + Krystynę Kaczmarek

§  Za + Beatę Sych

§  Za + Wiktora Bindas

§  Za + Jadwigę Pawlak

§  Za + Józefa Konarskiego

§  Za + Jarosława Jeziorskiego

§  Za + Władysławę Kwiatkowską

§  Za + Alinę Rybak

§  Za + Franciszka Chylińskiego

§  Za + Barbarę Gawrysiak

§  Za + Pawła Sobór

§  Za + Władysława Maciaszczyk

§  Za ++ Władysława Steglińskiego, Jadwigę Głowacką i Mariannę Stolarczyk

§  Za  + Jana Błaszczyka w 6 rocz. śmierci oraz Zofię Błaszczyk

Za + Barbarę Majchrzak w 2 rocz. śmierci