XIX  NIEDZIELA ZWYKŁA

07. 08. 2022

   9.00 1) Za ++ Jana Stolarczykka w rocz. śmierci oraz Krystynę i Stanisława
  11:00 1) Za ++ Krystynę, Jana i Marka Stolarczyków
17:30 1) Za ++ Zofię i Stanisława Lewandowskich, Franciszka i Józefa Będziechowskich i żonę Jadwigę Lewandowską
  19.30 1) Za + Józefa Sadoka z ok. urodzin oraz Stanisławę, Andrzeja i Tadeusza Sadoków
PONIEDZIAŁEK

08. 08. 2022

17.30 1) Za ++ Zofię Zawadzką, Jadwigę Zawadzką-Gyalai, ++ z rodziny Urbanów, Sukiennickich, Frahnów, Balinta, Gyalai, Konstantego Kempfi, Franciszkę Dembczak

 

WTOREK

09. 08. 2022

17.30 1) Za + Barbarę Gawrysiak – int. od Koła Gospodyń Wiejskich z Ustronia

 

 ŚRODA

10. 08. 2022

17.30 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące – int. od Grupy Adorującej

 

CZWARTEK

11. 08. 2022

17.30 1) Za Parafian

 

PIĄTEK

12. 08. 2022

17.30 1) Za Dorotę i Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB

 

SOBOTA

13. 08. 2022

17.30 1) Msza św. zbiorowa

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

14. 08. 2022

   9.00 1) Za + Genowefę Gonera w 2 rocz. śmierci
  11.00 1) W int. małżeństw
17.30 1) Za + Mariannę Sikorską z racji imienin
  19.30 1) Za ++ Elżbietę i Arkadiusza Paprockich