§  Za + Antoniego Brackiego w 14 rocz. śmierci

§  Za + Władysławę Kwiatkowską

§  Za + Barbarę Gawrysiak

§  Za + Stanisława Bargiel

§  Za + Zbigniewa Rygalika

§  Za + Mirosława Nowaka

§  Za + Stefana Erland

§  Za + Pawła Sobora

§  Za + Władysława Maciaszczyk

§  Do Bożej Opatrzności w int. Magdaleny z okazji urodzin oraz w int. Cezarego z racji imienin o Boże błog. dla ich małżeństwa

§  Za + Kacpra Łużeckiego

§  Za + Kacpra Łużeckiego – int. od Katarzyny Łachmackiej z rodziną

§  Za ++ z rodzin Kaleta, Szramowskich, Dreimol

§  Za + Zbigniewa Brocik

§  Za + Michała Skrobiranda

§  Za O. Krzysztofa z okazji urodzin

§  Za ++ Mariannę, Stanisława, Antoniego Pawlaków oraz Agnieszkę Kotasę

W int. Małgorzaty i Karola o uzdrowienie i wypełnienie się woli Bożej