XXII  NIEDZIELA ZWYKŁA

28. 08. 2022

   9.00 1) Za ++ Irenę, Tomasza i Józefa Maciuk oraz ++ rodziców
  11:00 1) Za ++ Mariana i Stanisławę Krupińskich oraz ++ z rodzin Mikołajczaków, Michalaków i Krupińskich
17:30 1) Za + Wincentego Zimnicę
  19.30 1) Za + Antoniego Andrysiaka w 6 rocz. śmierci

PONIEDZIAŁEK

29. 08. 2022

17.30 1) Za + Ignacego Chylińskiego

 

WTOREK

30. 08. 2022

17.30 1) Za Annę i Romana Świstaków w 25 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Najświętszej

 

 ŚRODA

31. 08. 2022

17.30 1) Za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków Romańskich, ++ z rodzin Borowskich, Szymczewskich i Dworskich

 

CZWARTEK

01. 09. 2022

17.30 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

PIĄTEK

02. 09. 2022

17.30 1) Za + Wiesławę Kotlarską oraz ++ męża Eugeniusza i brata Mirosława

 

SOBOTA

03. 09. 2022

17.30 1) Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Janickich

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

04. 09. 2022

   9.00 1) Za ++ Kazimierę i Stanisława Biesiadów
  11.00 1) Za ++ Rozalię i Józefa Jędrzejewskich
17.30 1) Za ++ Stanisławę i Marcelego Olejnik