W czwartek 30 maja 2024

przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,

którzy przygotowali procesję Bożego Ciała:

dla budowniczych ołtarzy, Służby Liturgicznej, organisty, orkiestry,

dzieci sypiących kwiatki, Rady Duszpasterskiej,

rodziny państwa Wojtczak za ufundowanie kwiatów,

strażaków za niesienie baldachimu i zabezpieczenie trasy procesyjnej

oraz szczególne podziękowania

dla Pani Bożeny Stasiak i Pana Tomasza Jaroszewicza

za wykonana prace przygotowawczą na rożnych polach organizacyjnych tej uroczystości.