W miesiącach lipiec – sierpień 2024

sprawowana jest dodatkowa

niedzielna Eucharystia

o godzinie 19.30