1929 – małżonkowie Maria i Sylwester JUngowscy postanawiają wybudować kościół, po parcelacji majątku jedną z działek przeznaczają pod budowę świątyni

1931 – przystąpiono do budowy kościoła według projektu architekta A. Begalle

1932 – odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. prałata Cesarza, proboszcza parafii św. Katarzyny w Zgierzu

1933 – aktu poświęcenia dokonał 9. lipca J. E. ks. biskup dr W. Tymieniecki

1933 – 1939 powstał w Grotnikach kościół filialny parafii św. Katarzyny w Zgierzu

1939 – nie zdążono pokryć dachu miedzianą blachą i wybudować wieży

1947 – Maria Leokadią Jungowska przekazała aktem darowizny teren i budynki Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej

1949 – kapelanem w kościele został O. Wilhelm Stempor OMI – kapelan Dywizjonu 303

1951 – aktu erygowania parafii dokonał biskup łódzki Michał Klepacz. Parafia w Grotnikach została oddana Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

1951 – pierwszym proboszczem został 23 września O. Mieczysław Cieślik OMI

1956 – założono cmentarz

1974 – umieszczono nowe tabernakulum w tylnej części prezbiterium

1975 – ułożono nową posadzkę z płyt marmurowych

1980 – 1983 – umieszczono witraże przedstawiające radosne części Różańca.i postać św. Eugeniusza de Mazenoda

1991 – zbudowano dwie zakrystię i kaplicę przedpogrzebową „Jezusa Konającego”

1998 – zbudowano letnią kaplicę (tzw. Grotę) na placu kościelnym

2000 – 2001 – wybudowano kapliczki w Grotnikach, Ustroniu, Jedliczu A, Puszkowej Górze i Orle

2001 – umieszczono figury Eugeniusza de Mazenoda i Ojca Pio

2003 – kościół rozbudowano wg projektu łódzkich architektów W. Wycichowskiego i W. Pietrasa

2004 – wybudowano na zewnątrz kościoła wysoką dzwonnicę na planie koła

2019 – zakupiono nowe ławki i konfesjonały

2020 – ułożono nową posadzkę

2020 – zamontowano nowy ołtarz, ambonę i lektorium

2021 – poświęcenie kościoła odbyło się 14. listopada

2022 – zamontowano nową chrzcielnicę

2022 – 2023 założono trawniki, obudzono roślinami i uporządkowano częściowo teren wokół kościoła