1. Sakrament Chrztu Świętego

Każdy chrzest trzeba zgłosić w Biurze Parafialnym najpóźniej na ok. trzy tygodnie przed planowanym udzieleniem sakramentu.

Uwaga! Chrzty dzieci odbywają się na zasadzie przywileju, wynikającego z wiary i świadectwa życia rodziców dziecka.
Środowisko wiary jest tu zasadniczym motywem.

Chrzestnym może być każdy, kto:

  1. jest katolikiem,

  2. ukończył 16 lat,

  3. przyjął sakrament pokuty, Komunii świętej i bierzmowania,

  4. prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

  5. jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej.

2. Sakrament Pojednania i Pokuty – Spowiedź Święta

Spowiedź święta jest czasem nawrócenia, pojednania się z Bogiem i z ludźmi, gdy doświadcza się Bożego Miłosierdzia. Czasem, gdy wraca się na drogę pierwotnego powołania danego przez Stwórcę.

SŁUŻBA SAKRAMENTEM POJEDNANIA

Pół godziny przed każdą Mszą świętą w kościele parafialnym z wyjątkiem w miesiącach maj i październik, z powodu nabożeństw majowych i różańcowych posługa sakramentalna jest nieregularna.

Każdy może też umówić się indywidualnie z ojcami naszego klasztoru w Grotnikach!

Osoby, które chcą przejść spowiedź generalną z całego życia, prosimy o umówienie na osobny termin z konkretnym spowiednikiem.

 

3. Pierwsza Komunia Święta 2025 (od października 2024)

Rodziców i dzieci zapraszamy na spotkania, które odbywają się

w każdą 1. niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 11.00.

 

4. Sakrament Bierzmowanie 2024

Kandydatów do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej

zapraszamy na spotkania, które odbywają się

w każdą 2. niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 11.00.

Termin udzielenia Sakramentu Bierzmowania został potwierdzony przez Ks. Kapelana naszego bp. Marka Marczaka z Łodzi:

uroczystość odbędzie się w sobotę 16. listopada 2024 o godzinie 17.30 w Grotnikach. 

Kolejne przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania będzie trwało 2 lata i rozpocznie się jesienią 2024.

 

5. Sakrament Małżeństwa

Planowany ślub zgłasza się najpóźniej na trzy miesiące przed zawarciem, dołączając dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu,
  • świadectwo katechizacji ze szkoły średniej,
  • dowód osobisty
  • oraz dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny
  • zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych

 

6. Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzin chorych w pierwsze piątki miesiąca oraz na indywidualne wezwanie.

Przypominamy, że nie jest to sakrament umierających, lecz chorych, należy zatem w każdej poważnej chorobie wezwać kapłana z posługą sakramentalną.

Chorych należy zgłaszać do O. Proboszcza Piotra Paśko OMI – +48 503 970 551